Rebyu ni Hannah Agustin, isang migranteng manunulat ukol sa “Kumusta Kayo? Naratibo ng kababaihang Magbubukid ngayong pandemya” zine na pinagtulungang mailathala ng Gantala Press, RUWA at AMIHAN.

“Isang paanyaya sa lahat ng mambabasa na makinig at makidamay sa pasanin ng mga pesante. Inaanayahan ang lahat na suportahan ang ganitong effort sapagkat ito’y isang paalala na marami pa tayong kailangang ibaka”

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Follow by Email