Manila, Philippines – The Amihan National Federation of Peasant Women lambasted Duterte  over his recent sex jokes during a typhoon briefing in Camarines Sur on top of that many poor have died, lost their houses and livelihood due to the recent typhoons that hit the country. Moreover, amid efforts of people’s organizations and NGOs to take on the noble task of aiding the affected population, President Rodrigo Duterte was still joking and squabbling his political rivals.  Worse, his joke reeks of misogyny as he treated women as sex objects.


“Pinatunayan lang ni Duterte na abnormal siya. Masugid siyang inaabangan ng taumbayan kung mayroon siyang mahalagang sasabihin o kagyat na solusyon sa krisis na bunga ng kalamidad, ngunit dumagdag pa siya sa krisis, nagpakawala pa ng pagmamaliit sa kababaihan na nakakaimpluwensya sa mga kabataan at malawak na mamamayan. Useless at nonsense talaga siya para sa mga marginalized at vulnerable sectors laluna sa mga magsasaka, mangingisda at iba pang sektor sa kanayunan. Hanggang ngayon wala tayong makitang kumprehensibong plano ng response, at ang mga apektado umiiyak na nanghihingi ultimo ng tubig at pagkain, bukod sa wala silang disenteng nasisilungan,”exclaimed by Zenaida Soriano, National Chairperson of Amihan National Federation of Peasant Women in a statement. 


Amihan ended by stressing that the obvious failed response to alleviate the impact to the poor sectors is an added basis for the correctness of the people’s demand for his ouster from his post.
“Pasista, inutil at pahamak si Duterte. Dapat siyang patalsikin, dahil kung hindi, patuloy lang ang kalunus-lunos na kalagayan ng malawak na mamamayan laluna ng mga nasa kanayunan,” she ended.  ###

Illustration by Yssa Brila (RUWA)

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Follow by Email