Quezon City, Philippines – The Amihan or the National Federation of Peasant Women joined the Filipino farmers calling for the enactment of House Bill 239 or Genuine Agrarian Reform Bill (GARB) or the “Free Land Distribution” bill in support protest today in front of the House of Represenatives in Quezon City. The group submitted a position paper to the Committee on Agrarian Reform to support the bill filed by progressive represtatives under Koalisyong Makabayan.

Zenaida Soriano, Amihan National Chairperson said that “Matagal nang hindi umiiral ang Comprehensive Agrarian Reform Program (CARP) at CARP Extension with Reforms ngunit nananatili ang kawalan ng lupa ng mga magsasaka at kababaihang magbubukid dahil sa kabiguan ng mga nagdaang programa sa repormang agraryo na ipamahagi ang lupa sa mga magsasaka at buwagin ang monopolyo sa lupa ng mga panginoong maylupa at dayuhang korporasyon.”

Amihan said that for more than 30 years, CARP didi not resolve landlessness in the country. In fact, according to Department of Agrarian Reform (DAR) data, on December 2016, they only distributed 4.8 hectares of land to 2.8 million Agrarian Reform Beneficiaries (ARB) with a balance of 600, 000 hectares of land to be distributed with its target of 5.4 million hectares of land.

“Ang pagbuwag sa monopolyo sa lupa at libreng pamamahagi nito sa mga magsasaka na siyang pangunahing prinsipyo ng panukalang batas ang magbibigay-daan sa pagkakamit ng panlipunang hustisya sa mga magsasakang ilang dekada nang biktima ng pang-aapi at pagsasamantala. Isa itong mahalagang pagkilala sa matagal nang panawagan ng mga magsasaka para sa lupa at pagpapahalaga sa kanilang ambag sa pagsulong ng ekonomiya at ng lipunan.  Malaking hakbang pasulong tungo sa paglaya ng kababaihang magbubukid ang pagpapatupad ng tunay na reporma sa lupa dahil binibigyan nito ng pantay na karapatan sa pagmamay-ari ng lupa ang kababaihan,” Soriano said.

Furthermore, Amihan said that” Susi ang tunay na repormang agraryo sa pagkakamit ng seguridad sa pagkain na nakabatay sa self-reliance at self-sufficiency at pag-unlad ng sektor ng agrikultura na magiging batayan ng pagbubuo ng pambansang industriya ng bansa.”

The group also submitted its position paper against House Bill 5507 2nd Phase of CARP implementation to the Committee on Agrarian Reform. ###

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Follow by Email