Mga kababaihang magsasaka, dudulog sa Sangguniang Bayan ng Tumauini, kay Mayor Arnold Bautista at BM Venus Bautista upang ireklamo ang lumalalang red tagging, harassment, peke at sapilitang pagpapasurrender ng AFP at PNP sa mga magsasaka, pagbabawal sa organisasyon ng Amihan.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Follow by Email