Hunyo 13, unang anibersaryo sa pagdagit kang Elena “Lina” Tijamo sa mismo niyang pinuy-anan sa barangay Kampingganon isla sa Bantayan. Daw liti sa udtong tutok ang maong balita nga nikaylap sa tibuok probinsya, sukad niadto hangtod karon, usa ka tuig na wala pa gihapon makita ug ipalugwa sa mga armadong tawo sa rehimeng Duterte si Elena Tijamo. 

Hain na si Lina! Ipalugwa na! Buhii na! Singgit sa pamilya ug katawhang iyang gitabangan. Usa siya sa liboan nga naghatag og serbisyo sa mga mag-uuma ilabi na sa mga kababayen-ang mag-uuma sa banika nga nakasinati ug nakatagamtam sa mga seminar ug pagbansay sa haom teknolohiya’g natural nga panguma nga wala magsalig sa abuno ug pestesidyo.  Aktibo kaayo si Lina nga nikuyog sa mga kabus mga mananagat ug mag-uuma nga nibatok ug nagbutyag sa mga kontra-katawhang palisiya ug programang gipatuman sa administrasyon ni Duterte.

Sa nilabay’ng mga tuig 2017-2019 – nitabang si Lina pag-organisa sa mga kahugpongan sa mananagat ug mag-uuma nga nibatok sa “NO BUILD ZONE POLICY’ ug nagduso sa pagpatuman sa tinud-anay nga reporma sa yuta alang sa nagtikad ug programang pangturismo ni Duterte. Kini ang hinungdan ngano nga nahimo siya nga inila sa iyang mga naalagaran ug nahimong target nga pahilomon sa gobyernong nagserbisyo sa langyaw’ng interes, mga dagkung agalong yutaan ug dagkung mga negosyante.  Ang pagdagit kang Elena “Lina” Tijamo” maoy tin-aw nga dagway nga nagpakita unsay mahitabo sa mga mosupak sa mga programa ug palisiya ni Duterte dili lang hulgaon, dakpon, bilangoon, dagiton kon dili hangtod ang pagpatay.

Dili sulbad sa suliran sa kakabus ang militarisasyon sa kabanikanhan. Labaw nang dili sulbad sa mga suliran sa mag-uuma, kababayen-ang mag-uuma, mananagat, mga mamumuo, ug kabus nga taga-dakbayan ang pagmugna og mga balaud nga naghikaw sa mga katungod nga mabuhi sama sa Anti-Terror Law. Naghatag lang kini sa kamatarunganon sa pakigbisog sa mga kabus nga linupigan aron panalipdan ug pakigbisogan ang katungod nga magpakabuhi.

Tungod niini, nanawagan ang tanang organisasyon ilawom LINGKAWAS AMIHAN-CEBU CHAPTER ngadto sa local ug nasudnong opisina sa PNP, AFP, ug tanang sangang buhatan sa armadong kusog sa nasud nga ipakita, ipalugwa, ug buhian karon na si Elena “Lina” Tijamo!

#SurfaceElenaTijamo #StopTheAttacks

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Follow by Email