Maraming salamat sa inyong suporta sa kababaihang magbubukid para sa lupa, pagkain at hustisya.

Makibaka, ‘wag matakot!

Mabuhay kayo!

Isang Makabuluhang Pasko at Mapagpalayang Bagong Taon!

Maraming salamat sa inyong suporta sa kababaihang magbubukid para sa lupa, pagkain at hustisya.

Makibaka, ‘wag matakot!

Mabuhay kayo!

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Follow by Email